OPLOSSINGSGERICHTE BEDRIJFSGENEESKUNDE

Onze diensten

 Verzuimbegeleiding, second opinion en coaching/ training van leidinggevend kader vormen de hoofdmoot van wat we doen. Met onze samenwerkende partners bieden we bovendien alle gangbare en wettelijk verplichte diensten zoals uitvoering en toetsing van de risicoinventarisatie, arbeidsgezondheidskundig spreekuur, PMO, werkplekonderzoek en adviestrajecten binnen de veiligheidskunde of arbeidshygiene.